Jan Lelis (janlelis)

Freelancer (Dostępny/a)

Full-Range Web Developer and TRICK awarded Rubyist. I dream in Unicode.

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy