Christoph Grabo (asaaki)

Holistic Engineer. Methodical Deep Thinker. Glue. — It's easier to develop a product than to develop a culture. — [he/him, they/them]

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy