Miguel Schmitz Grazziotin (Miguelgraz)

Development, events, free software, talks, techie, (few) gadgets, bikes, books, travels. Lack of empathy is the root of all evil. Half pt-br, meio english.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy