Leif Gensert (leifg)

(Dostępny/a)

Employed by a real estate company in Munich, working remotely from Berlin.

Always on the lookout for interesting projects.

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy