Mahmut Bulut (vertexclique)

Different barb, same wire. @rust-lang, @haskell contributor. vertexclique on Twitter and IRC.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział