fredrik wallberg (quesebifurcan)

new to berlin. writing music, words and code (mostly related to words and music). python, lisp(s). hobby sinologist.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział