Matteo Cassese (matteoc)

Consultant & entrepreneur passionate about innovation. Talk to me about #presentations. Author #presentationhero. More info: http://t.co/22GybsPpZL

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział