Tejas Bubane (tejasbubane)

programmer, emacs fan, curious learner

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział