russolsen (russolsen)

Vice President at Cognitect, Writer, Author of Eloquent Ruby and Design Patterns in Ruby. I teach and speak a bit too.

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział