Patrik Winkler (pwnklr)

doer. positive thinker. sports guy. namaste. @sbcBerlin

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział