Kraków pohor

Ola Pohorecka Mrożek (pohor)

I'm learning ruby / ruby on rails

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział