Nicolas Dillmann (nidi)

Head of Technology & Engineering @zweitag, developing software the agile way with Ruby, Rails, node etc. Interested in Big Data, Politics & History

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział