Alfredo Motta (mottalrd)

I tweet about Software Engineering, Machine Learning and Innovation

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział