mixonic (mixonic)

Consulting for startups in NYC. Coding mostly Ember, eating mostly veggies.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział