Marc Jeanson (marcjeanson)

Cofounder of Redline Software Inc :: Entrepreneur :: Programmer :: Minimalist :: Traveller

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Become a patron
Fork me on GitHub!