Turkey hcyildirim

H. Can Yıldırım (hcyildirim)

Full Stack Developer | I’m passionate about clean, reusable, maintainable and high performance code.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział