Berlín, Alemania @Embairik embasbm

[email protected] (Embairik)

Software Engineer at @Event_Inc. Nomad (currently Immigrant in Hamburg 🇩🇪), Rubyist & sometimes "Mantusano". Born in SW 🇩🇿, raised in 🇪🇸

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział