Chris Chinchilla (ChrisChinch)

Freelancer (Dostępny/a)

Developer advocate for @crateio Open Advocate working on Software, Organisations, Books and Games. Mobile Editor at SitePoint. Loves to talk when got the chance

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział