bitcrowd (bitcrowd)

Agile Ruby on Rails, JS and iOS-Development in Berlin. Also: Airships!

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział