Thuy Le (1000miles)

Coming from a background as an IT-buyer and project manager, I am now a junior dev learning development, administration & infrastructure. 🎈

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy